Välkommen till Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet

SPBI är en branschorganisation för drivmedel, bränsle- bitumen- och smörjmedelssektorerna i Sverige. Vår uppgift är att bistå medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar, förmedla korrekt information samt sprida kunskap och främja branschens intressen.

SPBI-bloggen

  • 13 oktober 2017

    IEA rapporterar

    I IEA: s (International Energy Agency) senaste månadsrapport blir det nu tydligt att efterfrågan av olja överstiger utbudet. Utbudet var upp 0,6 […]


    Ulf Svahn

Fler blogginlägg

Aktuellt från SPBI

Mer nyheter och pressmedelanden

Prenumerera på SPBI:s nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet här

Statistik

SPBI arbetar aktivt med att förmedla branschstatistik. Syftet är att presentera utvecklingen inom drivmedels- och bränsleindustrin som exempelvis genomsnittlig prisutveckling av drivmedel över tiden.

Hitta aktuella råoljepriser här

Hitta all vår statistik här

Branschnyheter

  • ...