Beställ / Ladda ner

Här kan du beställa tryckt material och/eller ladda ner PDF:er från SPBI inom områdena:

Anvisningar, Rekommendationer & Regelverk

 • Allmänna skyddsregler vid depåer för petroleumprodukter

  SPBI 2002, plastade. Minsta beställning 10 st. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 20 SEK

 • Anvisningar rörande reparation av tankfordon

  SPBI/ÅF 2000, A5, 16 sid. Minsta beställning 5 st.

  Pris: 100 SEK

 • Beteckning på bränslen vid försäljning i Sverige

  Inkl. märkning av utlastning på depåer, påfyllningsförskruvningar på drivmedelsstationer och kundanläggningar, Utgåva 5, 2017-12-11 Ladda ner kostnadsfritt som PDF
 • E85-rekommendationer till medlemsföretagen

  Om god praxis för säker hantering av Etanol E85. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 150 SEK

 • Landtransportskydd

  Generella råd till föraren och rekommendationer för kommunikation och larm, plastade. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 20 SEK

 • Leverans av petroleumprodukter

  Information till dig som beställer och tar emot bränsle Publ.nr MSB587 - september 2013 Ladda ner kostnadsfritt som PDF
 • Mall för riskanalys av oljedepåer och oljehamnar

  SPBI:s Riskanalysmall är utgången i tryck from. 2015 och kommer f.n. inte uppdateras. Frågor besvaras av SPBI.
 • Miljöpraxis för oljehamnar och oljedepåer

  SPBI/SOHF 2001, A4, 42 sid.

  Pris: 100 SEK

 • Nya regler för transport av farligt gods

  Godsdeklarationer> Godsdeklarationer_med_Anvisningar_ändringar_17 Nov 2014 SPBI Lastplan> Ladda ner kostnadsfritt som PDF
 • Regelverk för tankbilstransporter

  SPBI juni 2014, A4, 16 sid. SPBI_tankbilstransporter_2014_webb Bilaga 1 Avtal, säkerhetskontroll tankfordon SPBI_tankbilstransporter_2014_HR Ref. 2 Handhavande instruktion SPBI_tankbilstransporter_Referens2_webb  Referens-1-Excel-Säkerhetskontroll-Tankfordon Office 2007 eller senare krävs. Om problem uppstår att använda Referens 1 - Excel Säkerhetskontroll Tankfordon klicka här eller här Bilagor 1, 3-5    

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendation för begränsning av brandspridning mellan depåcisterner

  Ladda ner kostnadfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendation om efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar

  Tillsammans med en version av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg i Excel för framtagning av platsspecifika riktvärden, där det finns förinställda branschspecifika scenarier för bensinstationer. SPBI/SPIMFAB 2011, A4, 148 sidor. Ladda ner kostnadsfritt som PDF Ladda ner Excelfilen  
 • Rekommendation Potentialutjämning

  SPBI dec 2011, A4, 32 sidor Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendation släckvattenhantering

  SPBI 2011, A4, 36 sidor Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 150 SEK

 • Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för hantering av bensin för att minimera emissioner av flyktiga kolväten

  1998
 • Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för konstruktion och drift av bensinstationer för att minimera spill och läckage

  SPBI 2016-05-23, Utgåva 3, A4, 16 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för konstruktion och drift av dieselanläggningar för att minimera spill och läckage

  SPBI 2005,  A4, 28 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendationer till medlemsföretagen angående rutiner vid lossning och lastning av tankfartyg

  SPBI/SOHF 2008, A4, 40 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • SPBI Lastningsstandard

  Version 3, 2016-02-12, 20 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Standard för symboler att användas i ritningar

  Ladda ner kostnadsfritt PDF
 • Transportskydd

  Vägtrafiktransporter, 2006 Ladda ner kostnadsfritt som PDF

Böcker

 • Förarhandboken

  SPBIs medlemsbolag har beslutat att inte uppdatera SPBI Förarhandbok. Senaste version på Förarhandboken är Januari 2013. Ingen Ny uppdaterad version av SPBIs Förarhandbok kommer ges ut efter 1.1. 2017. SPBI kommer när SPBIs Förarhandböcker sålts ut inte längre trycka nya upplagor. SPBIs Förarhandbok kommer heller inte användas efter 1.1 2017 i Tankbilsförarutbildningar.  Istället kommer flera andra publikationer från SPBI, TYA, MSB samt Sveriges Åkeriföretag användas som ersättningspublikationer för SPBIs Förarhandbok. SPBI/ÅF 2011, A5, 55 sid. (Medlemspris: 240,00 kr) övriga 300 kr Uppdateringar SPBI Förarhandbok

  Pris: 300 SEK

 • Östersjöns fåglar

  SPBI/Sveriges Ornitologiska Förening 1997, A5, 52 sid.

  Pris: 40 SEK

Informationsbroschyrer

Pumpdekaler från 1 juni 2015

 • Diesel miljöklass 1

  Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 10 SEK

 • Etanol E85

  Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 10 SEK

 • Motorbensin

  Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 10 SEK

Rapporter

 • Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030

  Maria Grahn & Julia Hansson, Chalmers Tekniska Högskola, 2010 Ladda ner kostnadsfritt som PDF
 • Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

  Julia Hansson, IVL, Maria Grahn, Chalmers Februari 2013 Ladda ner kostnadsfritt som PDF  
 • Well-to-Wheels

  Analys av framtida drivmedel och drivlinor i ett europeiskt sammanhang, 2006, SPBI / EUCAR / JRC / CONCAWE Ladda ner kostnadsfritt som PDF

SPBI Branschfakta

Prenumerera på SPBI:s nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet här

Beställningsformulär • Jag vill beställa:
 • Summa: 0 SEK
 • Jag godkänner beställningsvillkoren.