Beställ / Ladda ner

Här kan du beställa tryckt material och/eller ladda ner PDF:er från SPBI inom områdena:

Anvisningar, Rekommendationer & Regelverk

 • Allmänna skyddsregler vid depåer för petroleumprodukter

  SPBI 2002, plastade. Minsta beställning 10 st. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 20 SEK

 • Anvisningar rörande reparation av tankfordon

  SPBI/ÅF 2000, A5, 16 sid. Minsta beställning 5 st.

  Pris: 100 SEK

 • Beteckning på bränslen vid försäljning i Sverige

  Inkl. märkning av utlastning på depåer, påfyllningsförskruvningar på drivmedelsstationer och kundanläggningar, Utgåva 4, 2006 Ladda ner kostnadfritt som PDF
 • E85-rekommendationer till medlemsföretagen

  Om god praxis för säker hantering av Etanol E85. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 150 SEK

 • Landtransportskydd

  Generella råd till föraren och rekommendationer för kommunikation och larm, plastade. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 20 SEK

 • Leverans av petroleumprodukter

  Information till dig som beställer och tar emot bränsle Publ.nr MSB587 - september 2013 Ladda ner kostnadsfritt som PDF
 • Mall för riskanalys av oljedepåer och oljehamnar

  SPBI:s Riskanalysmall är utgången i tryck from. 2015 och kommer f.n. inte uppdateras. Frågor besvaras av SPBI.
 • Miljöpraxis för oljehamnar och oljedepåer

  SPBI/SOHF 2001, A4, 42 sid.

  Pris: 100 SEK

 • Nya regler för transport av farligt gods

  Godsdeklarationer> Godsdeklarationer_med_Anvisningar_ändringar_17 Nov 2014 SPBI Lastplan> Ladda ner kostnadsfritt som PDF
 • Om brandfarliga varor på bensinstationer

  SPBI 2003, A4, 16 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Regelverk för tankbilstransporter

  SPBI juni 2014, A4, 16 sid. SPBI_tankbilstransporter_2014_webb Bilaga 1 Avtal, säkerhetskontroll tankfordon SPBI_tankbilstransporter_2014_HR Ref. 2 Handhavande instruktion SPBI_tankbilstransporter_Referens2_webb  Referens-1-Excel-Säkerhetskontroll-Tankfordon Office 2007 eller senare krävs. Om problem uppstår att använda Referens 1 - Excel Säkerhetskontroll Tankfordon klicka här eller här Bilagor 1, 3-5    

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendation för begränsning av brandspridning mellan depåcisterner

  Ladda ner kostnadfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendation om efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar

  Tillsammans med en version av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg i Excel för framtagning av platsspecifika riktvärden, där det finns förinställda branschspecifika scenarier för bensinstationer. SPBI/SPIMFAB 2011, A4, 148 sidor. Ladda ner kostnadsfritt som PDF Ladda ner Excelfilen  
 • Rekommendation Potentialutjämning

  SPBI dec 2011, A4, 32 sidor Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendation släckvattenhantering

  SPBI 2011, A4, 36 sidor Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 150 SEK

 • Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för hantering av bensin för att minimera emissioner av flyktiga kolväten

  1998
 • Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för konstruktion och drift av bensinstationer för att minimera spill och läckage

  SPBI 2016-05-23, Utgåva 3, A4, 16 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendationer till medlemsföretagen angående god praxis för konstruktion och drift av dieselanläggningar för att minimera spill och läckage

  SPBI 2005,  A4, 28 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Rekommendationer till medlemsföretagen angående rutiner vid lossning och lastning av tankfartyg

  SPBI/SOHF 2008, A4, 40 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • SPBI Lastningsstandard

  Version 3, 2016-02-12, 20 sid. Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 100 SEK

 • Standard för symboler att användas i ritningar

  Ladda ner kostnadsfritt PDF
 • Transportskydd

  Vägtrafiktransporter, 2006 Ladda ner kostnadsfritt som PDF

Böcker

 • Förarhandboken

  SPBI/ÅF 2011, A5, 55 sid. (Medlemspris: 240,00 kr) övriga 300 kr Uppdateringar SPBI Förarhandbok

  Pris: 300 SEK

 • Östersjöns fåglar

  SPBI/Sveriges Ornitologiska Förening 1997, A5, 52 sid.

  Pris: 40 SEK

Informationsbroschyrer

Pumpdekaler från 1 juni 2015

 • Diesel miljöklass 1

  Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 10 SEK

 • Etanol E85

  Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 10 SEK

 • Motorbensin

  Ladda ner kostnadsfritt som PDF

  Pris: 10 SEK

Rapporter

 • Möjligheter för förnybara drivmedel i Sverige till år 2030

  Maria Grahn & Julia Hansson, Chalmers Tekniska Högskola, 2010 Ladda ner kostnadsfritt som PDF
 • Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige

  Julia Hansson, IVL, Maria Grahn, Chalmers Februari 2013 Ladda ner kostnadsfritt som PDF  
 • Well-to-Wheels

  Analys av framtida drivmedel och drivlinor i ett europeiskt sammanhang, 2006, SPBI / EUCAR / JRC / CONCAWE Ladda ner kostnadsfritt som PDF

SPBI Branschfakta

Prenumerera på SPBI:s nyhetsbrev

Läs senaste nyhetsbrevet här

Beställningsformulär • Jag vill beställa:
 • Summa: 0 SEK
 • Jag godkänner beställningsvillkoren.