Tillsammans med en version av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg i Excel för framtagning av platsspecifika riktvärden, där det finns förinställda branschspecifika scenarier för bensinstationer. SPBI/SPIMFAB 2011, A4, 148 sidor.

Ladda ner kostnadsfritt som PDF

Ladda ner Excelfilen