SPBIs medlemsbolag har beslutat att inte uppdatera SPBI Förarhandbok. Senaste version på Förarhandboken är Januari 2013. Ingen Ny uppdaterad version av SPBIs Förarhandbok kommer ges ut efter 1.1. 2017. SPBI kommer när SPBIs Förarhandböcker sålts ut inte längre trycka nya upplagor. SPBIs Förarhandbok kommer heller inte användas efter 1.1 2017 i Tankbilsförarutbildningar.  Istället kommer flera andra publikationer från SPBI, TYA, MSB samt Sveriges Åkeriföretag användas som ersättningspublikationer för SPBIs Förarhandbok.

SPBI/ÅF 2011, A5, 55 sid. (Medlemspris: 240,00 kr) övriga 300 kr

Uppdateringar SPBI Förarhandbok