Arkiv

 • 30 Dec 2010 kl 09.35

  Blogg

  Minskade subventioner

  Iran har minskat sina subventioner av fossil energi och det rapporteras om en omedelbar effekt. Nedgången uppges till ca 20 procent. Det nya […]

  Läs mer

 • 29 Dec 2010 kl 10.47

  Blogg

  Ökat fokus på priset

  Synen på råoljepriset börjar variera betänkligt inom producentsfären mot bakgrund av att priset har skjutit i höjden på grund av det kalla […]

  Läs mer

 • 28 Dec 2010 kl 09.45

  Blogg

  Gas to Liquid

  Det Sydafrikanska bolaget Sasol har annonserat en satsning på en miljard kanadensiska dollar i kanadensisk skiffergas. Anledningen är att på sikt kunna […]

  Läs mer

 • 16 Dec 2010 kl 15.33

  Pressmeddelanden

  Dieselförsäljningen steg i november– bättre konjunktur och fler dieselbilar

  Bensin- och E85försäljningen sjönk i november, gentemot samma månad föregående år. Dieselförsäljningen steg. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleuminstitutet SPI. Försäljningen […]

  Taggar: , , , ,

  Läs mer

 • 14 Dec 2010 kl 10.05

  Blogg

  Minskad klimatpåverkan från transporterna

  Som Miljödepartementet meddelade måndag eftermiddag har koldioxidutsläppen i Sverige minskat kraftigt och då även i transportsektorn. Det är mycket glädjande. Minskningen från transportsektorn […]

  Läs mer

 • 13 Dec 2010 kl 09.20

  Blogg

  Orörda kvoter

  Positionerna klargjordes under OPEC: s möte i Quito då man helt enligt förhandstipsen lämnade kvoterna oförändrade. Saudiarabien uttalade att nivån 70 – […]

  Läs mer

 • 10 Dec 2010 kl 10.10

  Blogg

  OPEC: s möte I Quito

  Med ett tryck uppåt på oljepriserna stiger temperaturen kring OPEC: s möte i Quito imorgon och ländernas produktionskvoter. Det mesta pekar på […]

  Läs mer

 • 07 Dec 2010 kl 10.36

  Blogg

  Subventionernas dilemma

  Indonesien brottas nu med problemet att den subventionerade bensinen har ett så lågt pris (ca 4kr/l) att det är olönsamt att låginblanda inhemskt […]

  Läs mer

 • 06 Dec 2010 kl 11.27

  Blogg

  Priset på råoljan stiger – varför då?

  Råoljepriset stiger och driver därmed upp priset på färdiga produkter. Mot bakgrund av en kapacitetsreserv på ca 6 miljoner fat per dag […]

  Läs mer

 • 02 Dec 2010 kl 09.32

  Blogg

  Betydelsen av HMS

  På NOG: s (Nätverket Olja Gas) seminarium 1 december berättade Sasja Beslik från Nordea om bakgrunden och resultatet av de genomgångar som gjorts kring […]

  Läs mer