Tillbaka till Pressmeddelanden

Dieselförsäljningen steg i november– bättre konjunktur och fler dieselbilar

16 december, 2010 03:33 Pressmeddelanden

Bensin- och E85försäljningen sjönk i november, gentemot samma månad föregående år. Dieselförsäljningen steg. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleuminstitutet SPI.

Försäljningen av bensin under november 2010 uppgick till ca 345 900 m3. Det är en minskning med ca 14 500 m3 eller ca 4 % i jämförelsen med samma månad förra året. Ackumulerad försäljning till och med november var ca 4 185 400 m3. Det är en nedgång med ca 286 000 m3 eller ca 6 % mot förra året.

Dieselförsäljningen var i november ca 458 000 m3. Det är en ökning med ca 70 600 m3 eller ca 18 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 4 698 900 m3, en uppgång med ca 341 400 m3 eller ca 8 %.

Försäljningen av E85 under november omfattade ca 13 900 m3. Det är en minskning med ca 900 m3 eller ca 6 %. Den ackumulerade försäljningen till och med november uppgick till ca 183 500 m3, en uppgång med ca 28 600 m3 eller ca 18 %.

Ulf Svahn, VD SPI säger ”- Den förbättrade konjunkturen syns i dieselförsäljningen. Ökningen av dieselpersonbilar är betydande och det ger också avtryck i statistiken.

Försäljningen av eldningsolja under november uppgick till ca 93 600 m3. Det är en uppgång med ca 21 100 m3 eller ca 29 %. Den ackumulerade försäljningen var till och med november ca 900 000 m3, en ökning med ca 88 000 m3 eller ca 11 %.

Alla siffror enligt preliminär statistik från Svenska Petroleuminstitutet.

För ytterligare information kontakta:

 Ulf Svahn, VD SPI Svenska Petroleuminstitutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleuminstitutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleuminstitutet (SPI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPI. Läs mer på www.spbi.se