Arkiv

 • 27 Jun 2011 kl 11.52

  Blogg

  Nytt läge

  I och med IEA: s beslut att släppa 60 miljoner fat olja från de strategiska lagren gick priset på råolja ned kraftigt […]

  Läs mer

 • 21 Jun 2011 kl 10.36

  Pressmeddelanden

  Försäljningen av diesel ökade med 13 % i maj

  Försäljningen av diesel steg kraftigt under maj månad. Uppgången mot samma månad föregående år var ca 13 % eller 56 500 kubikmeter. Bensinförsäljningen fortsätter att minska, denna månad med drygt 5 % medan försäljningen av E85 i stort ligger på samma nivå som föregående år. Prisfördelen i E85 återspeglas i försäljningen under maj. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleuminstitutet SPI.

  Läs mer

 • 10 Jun 2011 kl 10.53

  Blogg

  OPEC mötet

  OPECs möte i Wien slutade utan slutkommuniké och i oenighet om kvoterna. Att det inte skulle bli någon enighet kring en ändring […]

  Läs mer

 • 08 Jun 2011 kl 16.36

  Blogg

  SPI branschfakta 2011

  Vid slutet av 2010 hade över 60% av landets stationer ett förnybart drivmedel och drygt 1660 stationer hade vid utgången av året […]

  Läs mer