Arkiv

 • 31 Jan 2012 kl 11.59

  Blogg

  Fler intressenter

  På avstånd glömmer man lätt att det finns fler intressenter i frågan om en eventuell stängning av Hormuzsundet. I vår del av […]

  Läs mer

 • 26 Jan 2012 kl 16.37

  Blogg

  Hur är det med tillväxten?

  Tre stora och välrenommerade bedömmare av efterfrågan på olja IEA (International Energy Agency), OPEC och CGES (Centre for Global Energy Studies) tror […]

  Läs mer

 • 25 Jan 2012 kl 13.16

  Blogg

  Bekymmersamt

  Gårdagen visade på två nyheter från raffinaderiindustrin med innehåll i samma riktning. Petroplus som är en stor aktör på raffinaderimarknaden i Europa […]

  Läs mer

 • 24 Jan 2012 kl 11.27

  Blogg

  Försäljning av drivmedel

  Försäljningen av drivmedel sjunker mellan 2011 och 2010 enligt vår preliminära statstik. Bensinens kraftiga nedgång med 320 tusen kubikmeter äter mer än väl […]

  Läs mer

 • 24 Jan 2012 kl 11.10

  Pressmeddelanden

  Bensinförsäljningen sjönk med 7 procent 2011

  Bensinförsäljningen sjönk med hela 7 procent under 2011. Det är den största minskningen någonsin under ett enskilt år. Försäljningen av diesel går […]

  Läs mer

 • 23 Jan 2012 kl 14.38

  Blogg

  USA ökar produktionen

  USA visar preliminärt på en ökning av råoljeproduktionen under 2011. API (Amercian Petroleum Institute) rapporterar om en produktion på 5,6 mbd (miljoner […]

  Läs mer

 • 19 Jan 2012 kl 09.55

  Blogg

  Lägre ökningstakt

  IEA (International Energy Agency) kom med sin Oil Market Report igår. Största nyheten är att sista kvartalet 2011 visade på lägre oljekonsumtion […]

  Läs mer

 • 18 Jan 2012 kl 15.32

  Blogg

  Miljöministern i SVT

  Miljöminister Lena Ek indikerade i SVT igår att det inte går att nå de högt ställda målen kring utsläppen från transportsektorn utan en direkt […]

  Läs mer

 • 13 Jan 2012 kl 11.22

  Blogg

  Subventionernas dilemma

  Nigeria upplever en besvärlig tid med demonstrationer, hot om strejker och våld. Allt som en konsekvens av att presidenten har bestämt sig […]

  Läs mer

 • 10 Jan 2012 kl 09.58

  Blogg

  Styrmedel

  I USA har man precis som i Europa en önskan om en ökad användning av biodrivmedel vilket är bra. Målen är ambitiösa […]

  Läs mer