Tillbaka till Pressmeddelanden

Den totala försäljningen av drivmedel sjönk under 2012

23 januari, 2013 10:01 Pressmeddelanden

Den totala andelen drivmedel sjönk under 2012 i jämförelse med 2011. Bensinförsäljningen sjönk mest med ca 8 % för helåret och diesel och E85 sjönk med ca 1 % vardera. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Försäljningen av bensin i december 2012 uppgick till ca 288 500 m3, en minskning med ca 9 % jämfört med december 2011.  Den totala försäljningen för hela året uppgick till ca3 878 800 m3 en minskning med ca 344 000 m3 eller ca 8 %.

Dieselförsäljningen för december månad omfattade ca 421 100 m3. Det är en minskning med ca 14 400 m3 eller ca 3 % i jämförelse med december 2011. Den ackumulerade dieselförsäljningen under hela året omfattade ca 5 265 400 m3, en nedgång mot tidigare år med ca 57 900 eller ca 1 %.

E85 försäljningen under december månad 2012 blev ca 9 400 m3, en liten nedgång med ca 3 600 eller ca 28 %. Den sammanlagda försäljningen av E85 under 2012 uppgick till 218 400, en minskning med ca 2 200 eller ca 1 %.

Ulf Svahn VD SPBI säger – Minskningen beror på såväl mer energieffektiva bilar med bl.a.  fler hybrider samt en sämre konjuntur.

Försäljningen av eldningsolja uppgick till ca 92 600 m3, en uppgång med ca 13 000 eller ca 16 %. Den ackumulerade försäljningen av eldningsolja under 2012 omfattade ca 805 900 m3, en nedgång med ca 32 000 m3 eller ca 4 %.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se