Tillbaka till Pressmeddelanden

Etanolförsäljningen sjönk i juli med 25 procent

28 augusti, 2013 11:23 Pressmeddelanden

Både försäljningen av bensin och etanol sjönk i juli månad, medan dieselförsäljningen ökade något. Även försäljningen av eldningsolja sjönk svagt. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Försäljningen av bensin uppgick i juli månad till ca 373 500 m3, en nedgång med ca 9 000 m3 eller ca 2 %. Den ackumulerade försäljningen omfattade till och med sista juli ca 2 223 100 m3, en nedgång med ca 73 000 eller ca 3 %.

Dieselförsäljningen i juli 2013 var ca 428 000 m3, en uppgång med ca 11 800 m3 eller ca 3 %. Ackumulerad dieselförsäljning uppgick till ca 3 107 600 m3, en ökning med ca 115 300 m3 eller ca 4 %.

Försäljningen av etanol sjönk under juli månad och var ca 19 000 m3, en minskning med ca 6 000 m3 eller ca 24 %. Ackumulerat uppgick etanolförsäljningen till och med juli ca 103 600 m3, vilket är en nedgång med ca 34 600 eller ca 25 %.

Ulf  Svahn VD SPBI säger – Trots en klar fördel för etanoltankning sjunker volymerna. Att det inte säljs några nya bilar är en del av förklaringen men den räcker sannolikt inte. Befintliga fordon verkar i minskande grad tanka etanol.

Försäljningen av eldningsolja i juli uppgick till 44 400 m3, en nedgång med ca 3 900 m3 eller ca 8 %. Den ackumulerade försäljningen av eldningsolja ligger ungefär på samma nivå som tidigare år och omfattade till och med juli ca 430 500 m3.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se