Tillbaka till Pressmeddelanden

Tydlig uppgång i dieselförsäljningen i september

15 oktober, 2013 11:48 Pressmeddelanden

Dieselförsäljningen steg både mot samma månad föregående år och ackumulerat. Försäljningen av bensin och E85 sjönk däremot. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Försäljningen av bensin uppgick i september till 305 000 m3, en minskning med ca 8 900 m3 eller ca 3 %. Den ackumulerade försäljningen av bensin till och med september var ca 2 822 900 m3, en nedgång med ca  5 %.

Dieselförsäljningen i september 2013 var ca 470 000 m3, en uppgång med ca 24 000 m3 eller ca 5 %. Dieselförsäljningen ackumulerat uppgick till ca 4 028 700 m3, en uppgång med ca 118 300 m3 eller ca 3 %.

Försäljningen av E85 fortsatte att sjunka även under september månad och uppgick  till  ca 16 000 m3, en minskning i försäljningen med ca 1 400 m3 eller ca 8 %. Ackumulerad försäljning av E85 uppgick till ca 133 000 m3, vilket är en nedgång med ca 44 600 eller ca 25 %.

Ulf  Svahn VD SPBI säger –Den ökande dieselförsäljningen kan vara en signal om att konjunkturen återhämtar sig, men vi vet också att försäljningen av dieselbilar till privatmarknaden ökar.

Eldningsoljeförsäljningen för september månad var ca 53 600 m3, en minskning med ca 13 600 m3 eller ca 20 %. Ackumulerad försäljning av eldningsolja omfattade ca 529 500 m3, en nedgång med ca 6 %.

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande Direktör Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-254 14 59, E-post: goran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se