Arkiv

 • 27 Feb 2015 kl 15.45

  Blogg

  ILUC på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  Seminariet idag med Linus Torvalds och Pierre Schellekens och bl.a. jag själv i en paneldiskussion efteråt gav intressanta intryck. Pierre menade att […]

  Läs mer

 • 26 Feb 2015 kl 14.44

  Pressmeddelanden

  SPBI kommenterar BIL Swedens uttalande kring den svenska dieselkvaliteten

  BIL Sweden har i upprepade uttalanden diskuterat det problem som vissa bilmodeller har haft med det svenska dieselbränslet och förslagit att s.k. […]

  Läs mer

 • 26 Feb 2015 kl 11.52

  Blogg

  När nu dammet har lagt sig lite kring röstningen i europaparlamentet om tilläggsdirektivet om biodrivmedel populärt kallad ILUC-papperet kan man konstatera att […]

  Läs mer

 • 26 Feb 2015 kl 11.10

  Pressmeddelanden

  Året börjar med sjunkande volymer

  2015 startar med sjunkande volymer på drivmedelssidan jämfört med januari 2014. Mest minskade E85 med ett minus på hela 44 %. Även […]

  Läs mer

 • 25 Feb 2015 kl 15.43

  Blogg

  Kommissionens energiunion

  Så kom då kommissionens förslag till en energiunion. Utgångspunkten är det stora importberoende Europa har som helhet och utsatta länder i synnerhet. […]

  Läs mer

 • 16 Feb 2015 kl 14.04

  Pressmeddelanden

  SPBI anser att transporter bör ingå i den svenska Energikommissionen

  Regeringen och Energiminister Ibrahim Baylan arbetar med att tillsätta en kommission för att få långsiktighet i det svenska energiarbetet. SPBI menar att […]

  Läs mer

 • 16 Feb 2015 kl 11.04

  Blogg

  Energikommissionen och transporterna

  Energiministern har aviserat en bred kommission för att bl.a. hitta långsiktighet i energifrågor för Sverige. I en intervju för Energimarknaden tvekade energiministern […]

  Läs mer

 • 12 Feb 2015 kl 10.40

  Blogg

  Intryck från London

  Från ett par seminarium i London i början av veckan kan konstateras att effekterna av det lägre priset på råolja utvecklas i […]

  Läs mer

 • 06 Feb 2015 kl 16.44

  Blogg

  Förlängning igen?

  Regeringen gick i veckan in med en begäran om ett godkännande från EU-kommissionen för en förlängning av skattenedsättningen av biodrivmedel för 2016. […]

  Läs mer

 • 06 Feb 2015 kl 08.53

  Blogg

  USA:s etanolexport

  USA har precis släppt preliminära siffror över etanolexporten för 2014. Totalt sett uppgick den till 3,2 miljoner kubikmeter, en uppgång på 35 […]

  Läs mer