Tillbaka till Nyheter

Sjunkande drivmedelsvolymer i maj

23 juni, 2015 12:12 Nyheter

Maj månad visade på sjunkande volymer för alla produkter jämfört med maj 2014. Mest minskade E85 som sjönk med mer än 25 % jämfört med maj 2014. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Bensinförsäljningen minskade med ca 6 % jämfört med samma månad föregående år eller 20 000 m3. Maj månads försäljning uppgick till 298 500 m3. Ackumulerat uppgår årets försäljning till 1 352 800 m3 en nedgång med 54 600 m3 eller ca 4 %. I volymerna för bensin ingår ca 5 % etanol.

Även dieselförsäljningen minskade denna månad och uppgick till 289 200 m3. Nedgången stannade på ca 3 % eller 13 300 m3. För året totalt är det en liten uppgång på ca 3 % eller 68 800 m3, och dieselförsäljningen till och med maj 2015 uppgick till 2 306 700 m3.

I volymerna ingår såväl låginblandad FAME som HVO.

E85 fortsätter sin tydliga nedgång. Månadens nedgång var på ca 25 % eller 3 700 m3 och uppgick till 10 400 m3. För året summerat uppgick försäljningen till 39 500 m3 en nedgång med 21 300 m3 eller ca 35 %.

–         ”En leveransdag färre jämfört med maj 2014, men ändå tydliga minskningar. säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Även försäljningen av eldningsolja sjönk och då med 6 100 m3 eller ca 11 % och uppgick till 49 700 m3. Försäljningen ackumulerat under året uppgick till 297 100 m3 en minskning med 63 721 eller 17 % jämfört med 2014.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. Maj 2015 har en färre leveransdag jämfört med maj 2014.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se