Tillbaka till Pressmeddelanden

Nedgången i bensinförsäljningen planar ut i augusti

22 oktober, 2015 01:34 Pressmeddelanden

Försäljningen av bensin sjönk svagt i jämförelse med augusti månad 2014.  Även E85 fortsatte att sjunka, medan försäljningen av diesel steg. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Bensinförsäljningen uppgick till ca 323 200 m3 under augusti månad. Det är en liten nedgång med 1000 m3 jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat uppgår årets bensinförsäljning till och med augusti till ca 2 340 400 m3 en nedgång med 65 100 m3 eller ca 3 %. I volymerna för bensin ingår ca 5 % etanol.

Dieselförsäljningen steg med 9 % och uppgick under augusti till 522 300 m3. Den ackumulerade dieselförsäljningen till och med augusti omfattade ca 3 772 400 m3, en ökning med 150 600 m3 eller ca 4 %. I volymerna ingår såväl låginblandad FAME som HVO.

Försäljningen av E85 var under augusti ca 8 500 m3. Det är en minskning med ca 46 % gentemot samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick E85-försäljningen till 70 200 m3 en nedgång med ca 33 % eller ca 37 700 m3. 

I augusti planar nedgången i bensinförsäljningen ut. Möjligen en effekt av att andelen dieselbilar i nybilsförsäljningen inte längre ökar kraftigt.  Försäljningen av diesel stiger i takt med bättre ekonomisk utveckling och med fler dieselbilar på marknaden. säger Ulf Svahn vd på SPBI.

Eldningsoljeförsäljningen uppgick under augusti till ca 62 100 m3 en nedgång med ca 44 700 m3 eller ca 42 %. Försäljningen ackumulerat under året uppgick till 509 500 m3 en nedgång med ca 21 % jämfört med 2014.

Då det förekommer förseningar i volymrapporteringen av drivmedel till SCB meddelar SPBI volymförsäljningen något senare än normalt. Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se