Arkiv

 • 21 Mar 2016 kl 11.41

  Blogg

  Etanolpriset

  Efter en kraftig nedgång på etanolpriset för drivmedelsanvändning sedan i november 2015 är det just nu s.k. contango i marknaden d.v.s. det […]

  Läs mer

 • 18 Mar 2016 kl 10.26

  Pressmeddelanden

  Försäljningen av diesel steg i februari

  Försäljningen av bensin och diesel steg i februari medan försäljningen av E85 sjönk. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. Försäljningen av bensin […]

  Läs mer

 • 17 Mar 2016 kl 16.44

  Nyheter

  SPBIs svar på promemoria om sänkt skatt på biodrivmedel

  Remissvar Sänkt Skatt på biodrivmedel, Fi 2016_01004_S2, RE2016004

  Läs mer

 • 16 Mar 2016 kl 17.12

  Blogg

  EurActive idag

  I dagens EurActive publiceras kommentarer kring en tidigare opublicerad rapport, Globiom study, kommissionen hållit undan publik kännedom. Rapporten handlar om ILUC-frågan och […]

  Läs mer

 • 16 Mar 2016 kl 11.24

  Pressmeddelanden

  Förnybara drivmedel i Sverige 2015 ökade till 14,7 %

  Andelen förnybara drivmedel ökade till 14,7 % under 2015.  Störst ökning bidrog HVO med. Allt enligt preliminär statistik från SPBI. Andelen förnybara […]

  Läs mer

 • 14 Mar 2016 kl 15.29

  Blogg

  Skatten sänks!

  Den för höga skatten på E85 och RME sänks enligt förslag från regeringen. Det är i sig bra men visar igen på […]

  Läs mer

 • 11 Mar 2016 kl 14.23

  Blogg

  IEA (International Energy Agency) har precis släppt sin senaste månadsrapport. Efterfrågeökningen minskade påtagligt jämfört med för ett år sedan, från 2,3 mbd […]

  Läs mer

 • 04 Mar 2016 kl 14.04

  Blogg

  Ingen överkompensation

  Energimyndigheten har just släppt sin övervakningsrapport för biodrivmedel för 2015. Redan det faktum att vi två gånger per år ska genomföra en […]

  Läs mer