Tillbaka till Pressmeddelanden

Försäljningen av drivmedel sjönk under oktober

16 november, 2016 09:00 Pressmeddelanden

Försäljningen av diesel, bensin och E85 sjönk under oktober. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Bensinförsäljningen under oktober uppgick till ca 270 000 m3, en nedgång med ca 21 000 m3 eller ca 7 %. Den ackumulerade försäljningen till och med oktober uppgick till ca 2 825 000 m3, en nedgång med ca 105 800 m3 eller ca 4 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

 

Dieselförsäljningen under oktober månad sjönk och uppgick till ca 513 200 m3. Det är svag en minskning med ca 1 600 m3. Den ackumulerade försäljningen av diesel var ca 4 861 800 m3, en uppgång med ca 52 400 m3 eller ca 1 %. I siffrorna ingår biodrivmedlen HVO och FAME.

 

E85 försäljningen sjönk fortsatt under oktober och såldes i ca 4 700 m3, en nedgång med ca 1 600 m3 eller ca 25 % jämfört med oktober föregående år. Den ackumulerade försäljningen av E85 till och med oktober var ca 37 600 m3, en minskning med ca 46 000 m3 eller 55 %.

 

Ulf Svahn VD SPBI ”- Konjunkturen i Sverige är god med högre andel yrkestrafik, vilket tillsammans med att personbilsflottan sedan några år tillbaka har en högre andel dieselbilar, syns i den jämförelsevis starka dieselförsäljningen.”

 

Försäljningen av eldningsolja var under oktober ca 91 300 m3, en nedgång med ca 16 %. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 663 900 m3, en ökning med ca 7 %.

 

Oktober månad 2016 hade en leveransdag färre än 2015. Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

 

För ytterligare information kontakta

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

 

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

 

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

 

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se