Tillbaka till Pressmeddelanden

Neste medlem i SPBI

11 januari, 2017 10:48 Pressmeddelanden

 

Neste AB blev medlem i Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet per den 1 januari 2017.

Neste AB har beviljats medlemskap i Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet per den 1 januari 2017. Neste har sedan tidigare deltagit i kommittéarbetet som bedrivs inom ramen för verksamheten.

Neste är ett finskt företag inom olje- och biodrivmedelsbranscherna med huvudkontor i Helsingfors och bedriver sedan ett antal år även försäljningsverksamhet på den svenska marknaden och har i Sverige sitt huvudkontor i Stockholm. Chef för verksamheten i Sverige är Fredrik Törnqvist.

– ”Vi välkomnar Neste till oss och ser fram emot att få samarbete med dem fullt ut inom ramen för verksamheten där Nestes erfarenheter kommer att vara till stor nytta, säger Ulf Svahn vd”

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se