Tillbaka till Pressmeddelanden

Biodrivmedelsanvändningen fortsatt upp

18 januari, 2017 11:54 Pressmeddelanden

Användningen av biodrivmedel fortsatte att stiga även under november månad 2016. HVO är fortsatt det biodrivmedel som används mest. Användningen av FAME ökar svagt och etanol fortsatte ned. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Användningen av biodrivmedel fortsatte att stiga under november 2016 och uppgick till ca 160 000 m3. Det är en uppgång med ca 37 % gentemot samma månad föregående år. Den ackumulerade biodrivmedelsförsäljningen till och med november 2016 uppgick till ca 1 601 900 m3, en ökning med ca 26 %.

Det biodrivmedel som användes mest i november 2016 var HVO som steg och uppgick till ca 114 400 m3. Det är en uppgång med ca 72 % i jämförelse med samma månad föregående år. HVO-försäljningen ackumulerat uppgick till 1 096 700 m3, en uppgång med ca 75 %.

Försäljningen av Fame under november uppgick till ca 30 200 m3. Det är en svag uppgång med ca 2 % i jämförelse med samma månad förra året. Ackumulerat är nedgången 20 %.

Försäljningen av etanol i november månad 2016 omfattade ca 15 500 m3, vilket är en nedgång med 25 % mot föregående år både under november månad och ackumulerat över året.

Ulf Svahn VD SPBI ”Vi ser att HVO- användningen är fortsatt stark. Det är en förnybar diesel som går att använda i vanliga dieselbilar vilket förenklar för både konsument och drivmedelsbolag att öka användningen av biodrivmedel på marknaden”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se