Tillbaka till Pressmeddelanden

Drivmedelsvolymerna för 2016 ned 1 procent

31 januari, 2017 11:52 Pressmeddelanden

Under helåret 2016 sjönk försäljningen av drivmedel med ca 1 procent. Försäljningen av bensin minskade något medan dieselförsäljningen steg marginellt. E85 försäljningen fortsatte att sjunka kraftigt. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin för helåret 2016 sjönk gentemot helåret 2015 och uppgick till 3 335 300 m3.  Det är en liten nedgång med 136 100 m3 eller ca 4 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Dieselförsäljningen under 2016 steg svagt med ca 1 % och uppgick till ca 5 860 100 m3. I siffrorna ingår biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 fortsatte sin omfattande nedgång under 2016 och uppgick till ca 45 500 m3, en minskning med ca 50 % gentemot 2015.

Ulf Svahn VD SPBI ”- Försäljningen av drivmedel under 2016 sjönk totalt med ca 95 000 m3 gentemot 2015. En bidragande anledning till det är att bilarna blivit mer energieffektiva och därmed använder mindre bränsle, vilket är positivt.”

Försäljningen av eldningsolja under 2016 omfattade ca 821 100 m3, en uppgång med ca 6 %.

De totala drivmedelsvolymerna under 2016 sjönk med ca 95 000 m3, eller ca 1 %.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se