Tillbaka till Pressmeddelanden

Biodrivmedel upp med 26 % jämfört med 2015

20 februari, 2017 11:53 Pressmeddelanden

Användningen av biodrivmedel ökade med 360 000 m3 under 2016 jämfört med 2015.  Det är den förnybara dieseln HVO som ökar kraftigt och mer än balanserar ut nedgångarna för FAME och etanol. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Användningen av biodrivmedel ökade med hela 359 700 m3 under 2016 jämfört med 2015. En ökning på ca 26 %. Det förnybara dieselbränslet HVO ökade med 501 400 m3 vilket är en ökning med ca 71 % jämfört med 2015. Det är en ökning av såväl inblandning i fossil diesel som försäljning av ren HVO. Totalt uppgick konsumtionen av HVO till 1 206 100 m3 vilket var ca 16 % av den totala dieselanvändningen i Sverige under 2016.

FAME, som i Sverige är rapsmetylester (RME), minskade under 2016 och användningen uppgick till 341 200 m3 vilket var en nedgång med 81 200 m3. Det är försäljningen av ren FAME som har sjunkit som en direkt effekt av problemen med de oklara politiska styrmedlen.

Även etanol minskade under 2016 och uppgick till 213 500 m3. Det är en nedgång på ca 60 600 m3 eller ca 22 %. Det är framför allt produkten E85 som står för minskningen. Försäljningen av E85 i stort halverades under 2016 jämfört med 2015.

Ulf Svahn VD SPBI ”- Glädjande att vi fortfarande kan se en kraftig ökning av användningen av biodrivmedel för helåret 2016. Att fortsätta denna fina trend blir en utmaning för regeringen mot bakgrund av EU-kommissionens inställning.” 

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se