Tillbaka till Pressmeddelanden

SPBI positiv till långsiktiga styrmedel för biodrivmedel

17 mars, 2017 10:48 Pressmeddelanden

Regeringen har idag presenterat ett förslag om reduktionsplikt för att möta målen som sätts i Miljömålsberedningen med att minska koldioxidutsläppen med 70 % till 2030. Det är ett steg på vägen mot långsiktighet i styrmedel för biodrivmedel och det tycker SPBI är positivt.

SPBI och drivmedelsbranschen har länge efterfrågat nytt styrmedel för att kunna öka andelen biodrivmedel i transportsektorn och sänka koldioxidutsläppen, då statsstödsproblemen försvårat skattevägen.

Genom att införa en reduktionsplikt där drivmedelsdistributörerna åläggs att stegvis blanda in mer biodrivmedel för att sänka koldioxidutsläppen, får branschen en uppfattning om vägen framåt och det ger samtidigt en grund för framtida investeringar inom biodrivmedel.

Det är positivt att regeringen ser att hållbara biodrivmedel är en viktig väg framåt för att sänka koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Tydlighet, långsiktighet och transparens är ledord för att kunna främja en hållbar svensk biodrivmedelsproduktion.

Ulf Svahn VD ”Positivt att styrmedel snart finns på plats men detaljerna i förslaget blir avgörande. Det finns dessutom fler styrmedel nationellt och på EU-nivå som komplicerar och ställer krav på harmonisering inte minst med EU-lagstiftning.”

För mer information, kontakta:

Ulf Svahn, VD SPBI, Mobil:070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, Miljö- och produktchef, Mobil: 073- 381 80 82, E-post: ebba.tamm@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör, skatteexpert, Mobil: 070-254 14 59, E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se