Tillbaka till Pressmeddelanden

Försäljningen av bensin och diesel sjönk under februari

20 mars, 2017 11:09 Pressmeddelanden

Både försäljningen av bensin och diesel sjönk under februari 2017 i jämförelse med februari 2016. Försäljningen av E85 steg, dock från låga nivåer. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i februari 2017 uppgick till ca 218 600 m3.  Det är en nedgång med ca 28 200 m3 eller 11 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 445 900 m3, en nedgång med ca 29 400 m3 eller ca 6 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Även försäljningen av diesel sjönk under februari 2017 och uppgick till ca 429 900 m3. En minskning med ca 25 200 m3 eller ca 6 %.  I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 fortsatte att öka under februari 2017 och uppgick till ca 2 000 m3 vilket är en ökning med nästan 33 % jämfört samma månad föregående år, eller ca 500 m3. Dock från låga nivåer.

Ulf Svahn VD SPBI ”Bilflottan blir alltmer energieffektiv. Tillsammans med inblandning av biodrivmedel som HVO, FAME och etanol i vanlig diesel och bensin sänks koldioxidutsläppen från trafiken”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. Februari 2017 hade en färre leveransdag än februari 2016.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se