Tillbaka till Pressmeddelanden

Biodieselanvändningen ökade i februari

19 april, 2017 12:28 Pressmeddelanden

Försäljningen av biodieseln HVO ökade med 13 % under februari månad jämfört med samma månad föregående år. Försäljningen av FAME och etanol minskade. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Användningen av biodrivmedel ökade totalt sett under februari månad. Ökningen jämfört med februari månad 2016 var ca 10 100 kubikmeter eller ca 8 %. Användningen uppgick totalt till ca 141 700 kubikmeter i februari och hittills i år till ca 285 000 kubikmeter. En uppgång på ca 12% eller ca 30 800 kubikmeter.

Mer detaljerat är det användningen av biodieseln HVO som ökar och då som rent bränsle. En mindre nedgång på inblandning i diesel på 6 200 kubikmeter uppvägs av en ökning på 18 000 kubikmeter ren HVO. Den totala försäljningen av det förnybara dieselbränslet HVO uppgick till ca 102 453 m3 i månaden, en uppgång med ca 11 700 m3 eller ca 13 %. För årets två första månader är det en ökning med ca 30 000 kubikmeter eller ca 17 % och en användning på ca 204 200 kubikmeter.

Användningen av FAME minskade marginellt med ca 2 % eller 600 kubikmeter i månaden medan det för årets två första månader är en uppgång på 1 % eller ca 500 kubikmeter. Totalt uppgick användningen till ca 51 500 kubikmeter för årets två första månader.

Etanol som bränsle minskade även den under februari och då med 1 000 kubikmeter eller ca 7 %. Etanol kan användas som ersättning för såväl bensin som diesel och användningen uppgick totalt till ca 14 000 kubikmeter i månaden, en minskning med ca 7 %. För årets två första månader uppgick användningen till ca 29 200 kubikmeter men då en ökning med ca 400 kubikmeter eller ca 1 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Det är glädjande att användningen av biodrivmedel fortsätter öka. Att använda biodrivmedel i vanliga bilar utan särskild infrastruktur är det billigaste och bästa sättet att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. För branschen är det viktigt att vi får styrmedel som inkluderar alla hållbara biodrivmedel för att hålla i den fina utvecklingen.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se