Tillbaka till Pressmeddelanden

Reduktionspliktsförslaget – ett välkommet initiativ

2 maj, 2017 02:06 Pressmeddelanden

Regeringens förslag till nytt styrmedel är ett välkommet initiativ med hög ambitionsnivå. SPBI ser dock att förslaget riskerar att fastna i många olika detaljer där den viktigaste är tillgången på biodrivmedel.

Regeringen spänner bågen ordentligt i förslaget till nytt styrmedel för biodrivmedel, det s.k. reduktionspliktsförslaget. Den höga ambitionen är tydlig i såväl själva målet som vilket krav på reduktionskapacitet man sätter på biodrivmedlet. Det innebär att tillgången på biodrivmedel som lever upp till kraven kan komma att bli ansträngd och kan vara något som gör att ambitionen inte når ända fram.

Det saknas styrande föreskrifter och förordningar, vilket gör att osäkerheten i förslaget är stor och riskerar en framgångsrik introduktion.

Förslaget innebär att regeringen vill behålla skattenedsättningen på rena biodrivmedel. Detta kommer kräva godkännande från EU-kommissionen och är en faktor som också kan påverka tillgången på biodrivmedel i marknaden.

Ulf Svahn vd SPBI säger ”Det är glädjande att vi nu diskuterar ett pliktsystem som är rätt sorts styrmedel för framtiden men det återstår mycket detaljer och lösa trådar innan ett färdigt system är på plats.”

SPBI: s fullständiga svar på på reduktionspliktsystemet finns på SPBI: s hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD SPBI. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Ebba Tamm, produkt- och miljöspecialist SPBI, Mobil: 073-381 80 82 ebba.tamm@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se