Tillbaka till Pressmeddelanden

Fortsatt starka biodrivmedelssiffror i mars

17 maj, 2017 04:45 Pressmeddelanden

HVO-försäljningen fortsatte att stiga, både gentemot samma månad föregående år och ackumulerat. Etanolförsäljningen fortsatte minska. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade försäljningen av biodrivmedel över året uppgick till och med mars 2017 till ca 445 300 m3, en ökning med ca 52 200 m3 eller ca 13 %. Den totala användningen av biodrivmedel i mars månad uppgick till ca 160 100 m3. Ökningen gentemot mars månad föregående år är ca 21 200 m3 eller ca 15 %.

HVO försäljningen fortsatte att öka och uppgick i mars till 115 000 m3, en uppgång med ca 21 000 m3 eller 22 % i jämförelse med samma månad föregående år. Även FAME försäljningen ökade något i mars och såldes i 28 600 m3, en uppgång med ca 5 %.

Försäljningen av etanol under mars 2017 sjönk och uppgick till 16 500 m3, en nedgång med ca 1 200 m3 eller ca 7 % gentemot samma månad förra året.

Ulf Svahn VD SPBI ”Biodrivmedelsförsäljningen är fortsatt stark och det är HVO som står för huvuddelen av försäljningen. Man kan därmed inte längre säga att dieselbilar är fossila. Det är helt beroende av vilket flytande drivmedel bilen körs på.“

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se