Tillbaka till Pressmeddelanden

SPBI Branschfakta med senaste drivmedelsstatistiken – biodrivmedel 19 % 2016

18 maj, 2017 04:35 Pressmeddelanden

Andelen biodrivmedel i transportsektorn uppgick 2016 till ca 19 % räknat på energibas utifrån EU:s biodrivmedelsdirektiv dvs inte inkluderat el eller dubbelräkning. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Av de totala transporterna 2016 på energibas stod diesel för ca 48,1 %, bensin för 32 % och biodrivmedel ca 19 %. Den största produkten inom biodrivmedelspoolen var låginblandad HVO med 10 % eller 944 000 m3 och därefter HVO ren med 2,8 % eller 260 000 m3.

HVO är en syntetisk diesel som har samma kemiska egenskaper som en vanlig diesel, men med förnybar råvara. Idag tankar man som konsument upp till 50 % förnybar diesel när man tankar vanlig diesel på drivmedelsstationen.

HVO kan framställas från flera olika råvaror. De senaste uppgifterna som är från 2015 visar att ca 30 % av HVO:n framställdes från slaktavfall, 15 % kom från palmolja och råtallolja bidrog 2015 med ca 15 %. Den palmoljebaserade HVO:n som finns i Europa omfattas av certifiering enligt ett av EU-kommissionens godkänt certifieringssystem. Tyskland var 2015 det största ursprungslandet för råvara till HVO på den svenska marknaden.

Ulf Svahn VD SPBI ” Mycket bra att biodrivmedelsandelen stiger i Sverige, vi ska dock vara medvetna om att EU-kommissionen helt vill fasa ut grödebaserade biodrivmedel, som idag utgör ca 50 % av de biodrivmedel som finns på vägarna i Sverige. Det är ett stort hot mot framtida svensk biodrivmedelsutveckling.”

Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Ladda ner SPBI Branschfakta kostnadsfritt här, eller kontakta oss så skickar vi de exemplar som du behöver.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se