Tillbaka till Pressmeddelanden

Drivmedelsförsäljningen sjönk under april månad

5 juni, 2017 11:15 Pressmeddelanden

Försäljningen av E85 sjönk med drygt 26 % i april 2017, bensin sjönk med 9 % och diesel med nästan 4 %. Detta i jämförelse med april månads försäljning 2016. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i april 2017 uppgick till 242 700 m3 vilket är en nedgång med drygt 9 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 954 000 m3, en nedgång från föregående år med ca 69 700 m3 eller ca 6,8 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning.

Dieselförsäljningen sjönk från mars månads försäljning på 501 900 m3 till 466 900 m3 i april. Den ackumulerade försäljningen under året är i princip likvärdig med föregående år; 183 400 m3 mot 183 700 m3. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME.

Försäljningen av E85 sjönk ytterligare under april och uppgick till ca 2 800 m3 vilket är en nedgång med drygt 26 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat var försäljningen till och med april 9 700 m3, en svag försäljningsökning med ca 6 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”E85 fortsätter skarpare nedåt igen efter en lugnare inledning av året. Desto mer glädjande att användningen av övriga biodrivmedel mer än väl kompenserar.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

Antalet leveransdagar är 1 dag färre 2017 jämfört med april månad 2016 vilket kan påverka med drygt 4 % enheter.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se