Tillbaka till Pressmeddelanden

Uppgången på biodrivmedel bröts i april månad

22 juni, 2017 12:23 Pressmeddelanden

Den fram till april månad stigande användningen av biodrivmedel i Sverige bröts när april slutade på samma nivå som april föregående år. Uppgång i användningen av HVO räckte inte till att motverka nedgång i FAME- och etanolanvändningen. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade användningen av biodrivmedel till och med april 2017 visar på en ökning med ca 51 500 m3 jämfört med föregående år, men månaden april ligger på samma nivå som april 2016. Nedgången i användningen av framför allt FAME men även etanol vägs inte upp av den uppgång som finns i HVO-användningen. Inom HVO-användningen syns nu en trend för femte månaden i rad att volymen för inblandning minskar medan volymen för ren HVO ökar.

Ackumulerat uppgick användningen av flytande biodrivmedel till ca 591 600 m3 för årets första fyra månader vilket är en ökning med 51 500 eller ca 10 %. I månaden uppgick användningen till ca 146 400 i nivå med föregående år och en minskning från mars med 13 700 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”Biodrivmedelsanvändningen har haft en fin trend under 2017 och det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott på väg. HVO står för huvuddelen av användningen och förskjutningen av användningen mellan inblandning i diesel och ren måste analyseras vidare. “

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se