Tillbaka till Pressmeddelanden

Drivmedelsförsäljningen ned under juli månad

18 augusti, 2017 11:18 Pressmeddelanden

Försäljningen av samtliga drivmedel sjönk i juli i jämförelse med samma månad föregående år. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i juli 2017 uppgick till ca 313 700 m3 vilket är en nedgång med ca 4 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 1 875 300 m3, en nedgång från föregående år med ca 88 800 m3 eller ca 5 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen sjönk svagt från juli månad föregående år och omfattade i juli 2017 448 700 m3. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 3 306 200 m3, vilket är ungefär på samma nivå som 2016. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

Även försäljningen av E85 sjönk under juli och uppgick till ca 3 800 m3 vilket är en nedgång med ca 12 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till 23 600 m3, ungefär i nivå med juli månad föregående år.

Ulf Svahn VD SPBI ”Drivmedelsförsäljningen sjönk under juli månad, och nedgången kan vara en effekt av mer energieffektiva bilar.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se