Tillbaka till Pressmeddelanden

HVO-diesel lyfter biodrivmedel första halvåret

18 augusti, 2017 11:23 Pressmeddelanden

Användningen av biodieseln HVO ökade med nästan 16 % under första halvåret jämfört med samma period 2016. Det räckte till en ökning totalt sett för biodrivmedel på ca 10 % då nedgången på etanol var lägre. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade användningen av flytande biodrivmedel under första halvåret 2017 visar på en ökning på ca 89 000 m3 jämfört med föregående år. Totalt sett uppgår flytande biodrivmedel till ca 935 300 kubikmeter vilket ger en ökning på ca 10 %. Det är HVO-användningen som ökar kraftigt och mer än väl kompenserar för nedgång i etanolanvändningen. Användningen av FAME är på samma nivå som 2016. Biogasandelen ökar inom fordonsgasanvändningen även om den totala användningen minskar med ca 3 %.

Den övergång mellan HVO-användningen från låginblandning i diesel till användning som rent bränsle fortsätter. För första halvåret är det en minskning av låginblandad HVO med ca 50 000 kubikmeter medan ökningen av ren HVO uppgår till ca 141 300 kubikmeter.

Ulf Svahn VD SPBI ”Fortsatt glädjande att biodrivmedelsanvändningen ökar. Förskjutningen av HVO mellan låginblandning och ren användning skapar en del frågetecken inte minst inför den reduktionsplikt som regeringen föreslagit.“

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se