Tillbaka till Pressrum

Remiss av Preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. DNr: M2017/01738/R

12 september, 2017 11:47 Pressrum

Läs mer här:

Remissvar Förordning om hållbarhetskriterier, 2017-09-11_SPBI pdf