Tillbaka till Pressmeddelanden

Biodrivmedelsanvändningen fortsätter öka

21 september, 2017 10:13 Pressmeddelanden

Det är försäljningen av HVO som står för ökningen i användningen av biodrivmedel i jämförelse med juli månad förra året. Både försäljningen av etanol och FAME sjönk svagt. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Den ackumulerade försäljningen av biodrivmedel över året uppgick till och med juli 2017 till ca 1 091 200 m3, en ökning med ca 109 800 m3 eller ca 11 %. Den totala användningen av biodrivmedel i juli månad uppgick till ca 156 000 m3. Ökningen gentemot juli månad föregående år är ca 21 000 m3 eller ca 16 %.

HVO försäljningen fortsatte att öka och uppgick i juli till 111 500 m3, en uppgång med ca 23 400 m3 eller 27 % i jämförelse med samma månad föregående år. Försäljningen av FAME sjönk med ca 6 % i jämförelse med juli föregående år.

Försäljningen av etanol under juli 2017 sjönk svagt med ca 4 % i jämförelse med föregående år och uppgick till 19 800 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”Det är glädjande att biodrivmedelsanvändningen ökar i jämförelse med föregående år“.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se