Tillbaka till Pressmeddelanden

Positivt med ökad försäljning av biodrivmedel under tredje kvartalet

22 november, 2017 12:49 Pressmeddelanden

Försäljningen av biodrivmedel i Sverige steg under tredje kvartalet 2017. Ökningen kommer från HVO, medan etanol och FAME sjönk. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av biodrivmedel under tredje kvartalet steg under 2017 i jämförelse med 2016 och uppgick till ca 502 800 m3. Det är en ökning med ca 57 600 m3 i jämförelse med samma period föregående år.

HVO försäljningen fortsatte att öka och uppgick under tredje kvartalet till ca 368 6oo m3, en ökning med ca 71 300 m3. Det är användningen av HVO 100 som ökar och försäljningen under tredje kvartalet var ca 142 500 m3. HVO inblandad i diesel under perioden uppgick till 229 600, en nedgång med ca 3 500 m3 i jämförelse med samma period föregående år

Både försäljningen av FAME och etanol sjönk svagt mot samma period föregående år med ca 8 700 m3 respektive 2 600 m3.

Ulf Svahn VD SPBI ”Det finns stor efterfrågan på HVO i Sverige och nu går volymerna främst till HVO 100. Att köra på ett biodrivmedel som HVO för dieselfordon, som sänker de fossila koldioxidutsläppen är ett enkelt och smidigt sätt för konsumenter att välja förnybart“.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se