Tillbaka till Pressmeddelanden

Drivmedelsförsäljningen fortsätter sjunka

23 november, 2017 09:59 Pressmeddelanden

Samtliga drivmedel sjönk under oktober månad 2017. Den ackumulerade försäljningen av bensin till och med oktober minskade med drygt 4,6 % gentemot samma period 2016. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin i oktober månad 2017 uppgick till ca 245 500 m3 vilket är en nedgång med ca 8 % jämfört med samma månad föregående år. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 2 693 400 m3, en nedgång från föregående år med ca 130 400 m3 eller drygt 5 %. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Försäljningen av diesel omfattade i oktober månad 510 700 m3, en svag minskning med ca 1 %. Den ackumulerade försäljningen uppgick till 4 867 300 m3, vilket är en knappt märkbar ökning i jämförelse med föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 – 50 % inblandning.

E85 försäljningen sjönk även under oktober och uppgick till ca 3 600 m3 vilket är en stor nedgång med nästan 25 % jämfört samma månad föregående år. Ackumulerat uppgick försäljningen till ca 35 200 m3, en minskning med ca 8 %.

Eldningsoljeförsäljningen för de första 10 månaderna uppgick till 484 000 m3. En minskning med ca 19 %.

Ulf Svahn VD SPBI ” Att konsumtionen av flytande drivmedel sjunker drivs av faktorer såsom mer energieffektiva bilar, politiska styrmedel och konsumtionsbeslut.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59.

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se