Tillbaka till Pressmeddelanden

Januari till oktober – andelen biodrivmedel upp 12 %

19 december, 2017 09:21 Pressmeddelanden

Försäljningen av biodrivmedel i Sverige steg under perioden januari-oktober med ca 12 %. Ökningen kommer från HVO som blandas in i diesel samt säljs ren som HVO 100. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av biodrivmedel till och med oktober 2017, uppgick till ca 1 625 000 m3. Det är en ökning med ca 12 % i jämförelse med samma period föregående år. I den diesel som säljs på drivmedelsstationer blandas det in mellan 20-55 % förnybara drivmedel, HVO och FAME och det är drivmedlet HVO som står för den stora ökningen.

HVO försäljningen fortsatte öka starkt och uppgick under de 10 första månaderna till ca 1 177 100 m3, det är en uppgång med 194 800 m3 eller ca 20 % i jämförelse med samma period 2016. Det är framför allt försäljningen av HVO 100 som står för den stora ökningen av HVO. Under oktober 2017 såldes HVO inblandad i diesel i ca 80 300 m3 och HVO 100 i ca 60 800 m3.

Försäljningen av FAME uppgick under årets första 10 månader till ca 273 700 m3, en nedgång med ca 4 % i jämförelse med samma period 2016.

Ackumulerat under perioden januari till oktober 2017 har försäljningen av etanol minskat med ca 5 % i jämförelse med föregående år.

Ulf Svahn VD SPBI ”Genom att blanda in biodrivmedel i befintliga drivmedel som bensin och diesel, blir det enkelt och smidigt för konsumenten att vara klimatsmart“.

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spbi.se

Sofie Quant, Kommunikationschef SPBI, Mobil:070-667 30 19, E-post: sofie.quant@spbi.se

Göran Lindell, Biträdande direktör SPBI, Mobil: 070-254 14 59. E-post: göran.lindell@spbi.se

Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI) är en branschorganisation för drivmedels- bränsle- bitumen- och smörjmedelsbolagen i Sverige. SPBI tillvaratar och främjar medlemsbolagens intressen samt sprider kännedom och skapar förtroende för branschen som även är aktiv inom framtagning och distribution av förnybara drivmedel och andra energislag. SPBI är även ett expertorgan inom branschens arbetsområden. SPBI följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olja, alternativa och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till SPBI. Läs mer på www.spbi.se