Tillbaka till faktadatabasen

Är det brist på alkylatbensin?

Nej, det är inte brist på alkylatbensin så länge den används till avsett ändamål.

Mängden tillgänglig alkylatbensinen kan däremot inte ersätta all vanlig bensin men utgör ofta en blandningskomponent i den.