Tillbaka till faktadatabasen

Energiinnehåll, densitet och koldioxidemission

För att kunna jämföra olika bränsletyper och ta ställning till hur mycket energi de innehåller i jämförelse med mängden växthusgaser de släpper ut kan man använda sig av följande beräkningsfaktorer:

*Idag innehåller huvudelen av den svenska 95 oktanig bensinen etanol av biologiskt ursprung. Koldioxidemissionerna är beräknade utifrån bränslenas innehåll av fossilt kol. Etanolen och FAME med biologiskt ursprung bidrar inte till de fossila koldioxdiutsläppen. Enligt gällande lag är det idag tillåtet att blanda i upp till 10vol% etanol i motorbensin och 7vol% FAME i dieselbränsle