Tillbaka till faktadatabasen

Exporterar Sverige färdiga produkter som bensin och diesel från raffinaderierna?

Sveriges raffinaderier producerar ungefär dubbelt så mycket som den svenska konsumtionen och är därmed en stor exportindustri.