Tillbaka till faktadatabasen

Finns det import av färdiga produkter som bensin och diesel till Sverige?

Ungefär hälften av all bensin och diesel som säljs på den svenska marknaden köps in som färdiga produkter.