Tillbaka till faktadatabasen

Finns det några ”maskinella” risker med alkylatbensin?

Inga problem har rapporterats. Möjligen skulle det finnas en något ökad risk för att gamla packningar/slangar torkar och börjar läcka. Man skall dock vara uppmärksam även med vanlig bensin.