Tillbaka till faktadatabasen

Finns det några positiva effekter av miljöoljorna förutom att minska belastningen på miljön vid spill?

En av många positiva effekter vid användning av biologiskt nedbrytbara hydrauloljor är att hydraulsystemet ofta får 6-8 C lägre arbetstemperatur vilket ger en bränslebesparing. Miljöoljor kan dessutom ge längre livslängder samt hålla systemet renare från beläggningar av olika slag.