Tillbaka till faktadatabasen

Från vilka länder köper Sverige råolja raffinaderierna?

Sverige har ingen egen produktion av råolja utan importerar råolja till de svenska raffinaderierna i huvudsak från Ryssland, Norge och Danmark men även andra länder förekommer.