Tillbaka till faktadatabasen

Hur länge kan man lagra alkylatbensin på dunk utan att den blir dålig?

Normalt klarar alkylatbensin flera års lagring utan att egenskaperna försämras.

Hållbarheten minskar dock om man slarvar med att dra åt korken, låter dunken stå länge i starkt solsken, eller om man på något annat sätt utsätter dunken för höga temperaturer