Tillbaka till faktadatabasen

Hur påverkar miljöoljorna huden?

Alla typer av smörjoljor kan ha en uttorkande effekt på huden vid upprepad exponering. Man ska alltid ha skyddshandskar när man hanterar alla typer av olja, även s.k. miljöoljor.