Tillbaka till faktadatabasen

Hur påverkar miljöoljorna mark och vatten?

Man ska undvika att spilla biologiskt lätt nedbrytbara oljor till mark och vatten. Även om oljan bryts ned snabbt kan den orsaka lokala problem. Alla typer av begagnade oljor innehåller dessutom slitagepartiklar bland annat av metaller och dessa metaller bör inte nå mark och/eller vatten.