Tillbaka till faktadatabasen

HVO- Hydrogenated Vegetable Oil

Allmänt
HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil och är en förnybar drivmedelskomponent som kan blandas i diesel eller ersätta diesel i dieselmotorer.
HVO betyder alltså vätebehandlad vegetabilisk olja med vilket menas att en vegetabilisk olja eller animaliska fetter som har processats vidare med vätgas under inverkan av en katalysator i kvalitetshöjande syfte för att bli ett drivmedel för dieselmotorer. HVO kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. För närmare information hänvisas till respektive bolags hemsida.
Se vidare under Energiråvaror, Grödor, HVO.

Kvalitet och Kemi
HVO är kemiskt i stort sett identisk med fossil diesel. Se vidare under diesel mk 1. Ren HVO uppfyller dock normalt inte standarderna för andvändning i dieselmotorer och kräver ett godkännande från fordonstillverkaren för att fordonsgarantierna även fortsatt skall gälla. Aktörerna på den svenska marknaden använder HVO med varierande ursrpung och som blandas i i konventionellt dieselbränsle i varierande omfattning.

Råvaror och Produktionsvägar
Produktionsvägarna för de material som ingår i HVO finns beskrivna under Förädling.