Tillbaka till faktadatabasen

Jämförelsefaktorer

Hur mycket är en kilowattimme?
1 kWh är den energimängd som går åt för att värma en 1000 watts spisplatta i en timme.

Hur mycket är en megawattimme?
1 MWh är den energimängd som behövs för att köra en bensindriven personbil ca 130 mil.

Hur mycket är en gigawattimme?
1 GWh är den värmeenergi som 40 villor använder på ett år.

Hur mycket är en terawattimme?
1 TWh motsvarar Sveriges totala energianvändning under 20 timmar.