Tillbaka till faktadatabasen

Kan man blanda alkylatbensin med ”vanlig” bensin?

Ja, det går bra, men egenskaperna försämras i takt med ökande andel av vanlig bensin.