Tillbaka till faktadatabasen

Kan man blanda miljöoljor med andra smörjoljor t.ex. motoroljor som används som hydraulolja?

Nej, du får en blandning av mineralolja och biologiskt lätt nedbrytbar olja vilket gör att du inte längre kan hävda att den är biologiskt lätt nedbrytbar. Dessutom blir oljan och systemtanken förorenad med motoroljans tillsatser. De eventuella problem som kan uppkomma vid olika blandningar är beroende på att de blandade produkternas ingående tillsatsmedel kan störa varandra och kan resultera i t.ex. ökad skumningstendens, sämre luft- och vattenavskiljning samt utfällningar. Motoroljor med högt TBN reagerar kemiskt med estrarna i miljöoljan och den förtvålade produkten kan sätta igen filter och ge avlagringar i tanken.