Tillbaka till faktadatabasen

Kan man inte införa ett liknande system på oljeprodukter?

För fossila drivmedel saknas detta internationella regelverk idag, och om det ska vara möjligt att få samma information om fossila drivmedel måste det till ett sådant regelverk åtminstone på EU-nivå och helst inom den internationella handeln.